Instructie Video Clienten


CoachCampus is cliënt-georiënteerd, dat wil zeggen dat bij de ontwikkeling van deze online werkomgeving de cliënt als uitgangspunt is genomen. CoachCampus kent dan ook verschillende functies om de coaching voor de client soepel te laten verlopen.

 

Bekijk onderstaand YouTube instructie video om een goed beeld te krijgen van de opzet en mogelijkheden van CoachCampus: