Meer over online coachomgevingen

Een digitale werkomgeving is een beveiligde website waarbinnen een coach en een cliënt samen kunnen werken. Een digitale werkomgeving voor e-coaching is een versimpelde versie van een ‘Digitale Leeromgeving’ (DLO). Een DLO is “een door middel van ICT geïntegreerde context van inhoud, didactische methoden en organisatorische voorzieningen, die de cursist ondersteunt in het leerproces”. Steeds meer partijen die DLO systemen bouwen, richten zich ook op de coachmarkt met speciale digitale werkomgevingen voor coaching.

Naast deze aanbieders zijn er ook partijen die online werkomgevingen bouwen in het kader van ‘Het Nieuwe Werken’ waarbinnen online communicatie een belangrijke rol speelt. Een coach heeft hierdoor steeds meer keuze uit verschillende digitale systemen om zijn coachingstrajecten digitaal te ondersteunen.

Drie soorten online werkomgevingen:

 • Techniek georiënteerde omgeving: werkomgevingen die techniek-georiënteerd zijn, nemen de mogelijkheden die de techniek toelaten als uitgangspunt. Technische hoogstandjes worden aangeboden omdat het technisch mogelijk is en niet zozeer omdat het functioneel is of door de gebruiker gewenst is. Dit type werkomgevingen worden gekenmerkt door de veelheid aan functies die aanwezig zijn.
 • Aanbod gestuurd vanuit het e-learningsprincipe: verschillende digitale werkomgevingen gericht op coaching zijn niet specifiek ontworpen voor een coachingsproces. Het zijn DLO omgevingen waarbinnen een grote zelfredzaamheid van de cursist/leerling/cliënt wordt gevraagd. Hierbij dient de gebruiker zelfstandig modules te doorlopen met beperkte ondersteuning van een begeleider. Dit typeert de manier van werken volgens het e-learning principe en in mindere mate het e-coaching principe waarbij de coachvraag van de cliënt centraal staat en niet de modules. 
 • Gebruiker-georiënteerde omgeving: in dit type omgeving is de techniek niet het uitganspunt, maar de gebruiker. Dat wil zeggen, dat op basis van de behoeftes van de gebruiker de techniek wordt ingezet. Hoe eenvoudiger en overzichtelijker de interface, hoe meer gebruiksvriendelijk. Coaching is vraaggericht en niet aanbodgericht. Dat wil zeggen, elke gebruiker doorloopt een specifiek traject, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden en doelstellingen. Het communicatieproces, de dialoog, is hierbij van groot belang. Het maken van opdrachten en/of oefeningen worden hierbij ter ondersteuning en naar keuze ingezet. In de interface van een coachingomgeving neemt het communicatieproces een dominante positie in. 

CoachCampus is op dit moment de enige DLO omgeving die gebruiker-georiënteerd is en de dialoog tussen coach en cliënt centraal stelt.
 

Terug naar overzicht

  • Logo Philips
  • Logo UvT
  • Logo LVSC
  • Logo Europees Instituut
  • Logo Lucident
  • Logo ING
  • Logo UMCG
  • Logo Universiteit
  • Logo Balansgroep
  • Logo Openbaar Ministerie
  • Logo TiasNimbas
  • Logo Coachlink
  • Logo Avans+
  • Logo De Baak